Bergsäker certifiering

Certifiering

Genom att låta certifiera din fastighet visar du att du bedriver ditt skogsbruk på ett uthålligt och lönsamt sätt kombinerat med miljö- och sociala hänsyn. Virke från PEFC-certifierade fastigheter efterfrågas i allt högre grad av våra kunder vilket garanterar dig en långsiktig efterfrågan på timmer.

På de flesta skogsfastigheter i södra Sverige brukas skogen i en tradition där det alltid varit självklart att ta naturvårdshänsyn. Genom att certifiera sitt skogsbruk dokumenterar man hänsynen och stärker därmed träets konkurrenskraft som miljövänligt material. Något som skapar en trovärdighet mot våra kunder.

Vad innebär det då att PEFC-certifiera sin fastighet? En certifiering av sin skog är helt frivilligt och inte någon komplicerad åtgärd. Det krävs dock att man som skogsägare är medveten om det ansvar man åtar sig. Kostnadseffektivast för dig som skogsägare är att gå in i ett så kallat certifieringsparaply för gruppcertifiering. Sågverksföreningen Såg i Syd har därför bildat PanCert AB för gruppcertifiering av skogsägare och virkesorganisationer. Vår personal har rätt att verka som ombud för PanCert och kostnadsfritt hjälpa dig vid certifiering av din skogsfastighet.