Valberedning

På årsstämman tar aktieägarna i Bergs Timber beslut om hur förberedelse för val av styrelse och revisorer ska gå till. Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, samt val och arvodering av revisorer. Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till den kommande årsstämman.

På årsstämman den 25 januari 2018 beslutades att Bergs Timbers valberedning ska utgöras av följande ledamöter. Beslut fattades också att om någon ledamot av valberedningen avgår i förtid skall styrelsens ordförande tillsammans med bolagets huvudägare utse ersättare.


Kontakta valberedningen

Telefon: 0703-33 72 37
E-post: bertil.lonnas@cellwood.se

Ledamöter

 

 

 

Bertil Lönnäs
Ordförande

Styrelseuppdrag:
Ordförande i Cellwood Machinery AB

Aktieinnehav i Bergs Timber AB:
217 000 aktier
 

 

 

Lisa Almgren
Ledamot

Advokat (affärsjuridisk inriktning) på RosholmDell Advokatbyrå. Tidigare arbetat som bl.a. bolagsjurist på Södra Skogsägarna ek. för., Advokat på Advokatfirman Glimstedt i Växjö samt som senior bitr jurist på Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Göteborg.

Aktieinnehav i Bergs Timber AB:
-
 


 

 

 

 

 

 

Peter Thormalm 
Ledamot

Styrelseuppdrag:
Sörbylunden i Långemåla AB med dotterbolag, AB Fogelfors Bruk, Fågelfors Hyvleri AB, Bergkvara Hamn och Stuveri AB och Bockara Sågverk AB.

Aktieinnehav i Bergs Timber AB:
11 181 293 direkt och genom kapitalförsäkring