Kalendarium

Rapportperioder

 

  • Bokslutskommuniké september-december 2017/18, 27 februari 2019.
  •  
  • Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2019, 8 maj 2019.
  •  
  • Årsstämma, räkenskapsåret 2017/18, 8 maj 2019.