En stark partner avseende trävaror!

Genom våra sågverksanläggningar i Mörlunda, Vimmerby, Orrefors, Gransjö och Broakulla, samt vår träskyddsanläggning Bitus i Nybro, erbjuder vi ett brett sortiment av sågade och hyvlade trävaror. I Mörlunda och Broakulla produceras klentimmer, medan Orrefors, Vimmerby och Gransjö är inriktat på normaltimmer. Med en av Europas största träskyddsanläggningar i koncernen erbjuder vi ett brett sortiment av främst konstruktionsvirke. -ta vara på den möjligheten!

Peter Nilsson,
Koncernchef Bergs Timber

Peter Nilsson

CEO / Koncernchef

Tel: +46 (0)10 199 85 04

Mobil: +46 (0)70 315 09 27

peter.nilsson@bergstimber.se