Ersättningsutskott

På styrelsemöte den 25 januari 2018 beslutades att Bergs Timbers ersättningsutskott skall utgöras av följande ledamöter:
 

Lars Gustafsson
Ordförande
Åke Bergh Magnus Wennerholm


 

Utskottets utvärdering av hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2017, har givit vid handen att riktlinjerna följts väl. Gällande ersättningsprinciper och nivåer bedöms rimliga.

Inga rörliga ersättningar utgår för närvarande och utvärdering är således ej aktuell.