Revisionutskott

På styrelsemöte den 25 januari 2018 beslutades att Bergs Timbers revisionsutskott skall utgöras av följande ledamöter:
 

Lars Gustafsson
Ordförande
Åke Bergh Magnus Wennerholm