Styrelse

Ordinarie ledamöter

 

Lars Gustafsson
Född 1951. 
Styrelseordförande sedan 2015.
Utbildning: Högskoleutbildning inom ekonomi och juridik. Tidigare verksam inom försäkringsbranschen, bl. a som skadechef hos Länsförsäkring Kronoberg under åren 1981-2013. Tidigare styrelseordförande i Gransjöverken AB (numera Bergs Timber Gransjö AB).
Ledamot 2015.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Brandskyddsföreningen Kronoberg och Bragu AB. Styrelseledamot i NTF. 

Aktieinnehav: 1 222 439 inkl. närstående
Erhållet styrelsearvode: 80 657
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 27 (27).

 
Sampsa J. Auvinen 2)
Född 1969.
Styrelseledamot.
Utbildning: Bachelor of Business Administration från European University. Sampsa J. Auvinen är VD i Norvik Timber Industries sedan 2009.

Ledamot sedan 2016

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Europeiska Organistionen för Sågverksindustrin sedan 2015 och styrelseledamot i Europeiska Förbundet för Träindustrin sedan 2016.

Aktieinnehav: -
Erhållet styrelsearvode: -
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 0 (3). 

 

Åke Bergh
Född 1949.
Styrelseledamot.
Utbildning: Civilekonom.
Ledamot sedan 1975. Anställd i Bergs Timber 1972-2013. Verkställande direktör och koncernchef  1986-2012.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sågtjänst i Syd AB och Fastighetsaktiebolaget Sågfinans. Styrelseledamot i Hultsfreds Kommunala Industri AB samt revisionsuppdrag i Sågverkens Riksförbund Ek För. 

Aktieinnehav: 11 860 780 inkl. närstående
Erhållet styrelsearvode: 55 625 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 26 (27).

 

Michael Bertorp
Född 1949.
Styrelseledamot.
Utbildning: Jur. Kand. från Lunds universitet.
Ledamot sedan 2017. Michael Bertorp är styrelseordförande i Setra Group AB och Setra Trävaror AB.

Övriga styrelseuppdrag: Stadshypotek AB, Xact Kapitalförvaltning AB, Idevall & Partners Fonder AB samt Maderna Corporate Services AB.

Aktieinnehav: -

 

 

Jon Helgi Gudmundsson 2)

Född 1947.
Styrelseledamot.
Utbildning: Högskoleutbildning i Ekonomi vid Islands Universitet och har även studerat vid Universitaet Mannheim i Tyskland och Penn State University i USA. Jon Helgi Gugmundsson är VD och ordförande Norvik hf.
Ledamot sedan juni 2016.

Övriga styrelseuppdrag: VD och Styrelseordförande i Norvik hf samt styrelseordförande eller styrelseledamot i Norviks dotterdolag. Styrelseordförande i de lettiska bolagen Norfolk Sia och Solvina Sia samt styrelseledamot i det Isländska investmentbolaget Eyrir Invest hf.

Aktieinnehav: 50 920 843 genom bolag.
Erhållet styrelsearvode: -
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 3 (3). 

   
   

Magnus Wennerholm 
Född 1968.
Styrelseledamot.
Advokat och delägare i advokatfirman Glimstedt i Växjö och verksam inom affärsjuridik. 
Utbildning: Jur. Kand.Styrelseledamot
Ledamot från den 26 oktober 2015.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Advokatfirman Glimstedt i Växjö samt ytterligare uppdrag som suppleant i ett flertal styrelser.

Aktieinnehav: 40 000 aktier
Erhållet styrelsearvode: 13 906 kr.
Mötesnärvaro 15-16: 22 (26)

   

Lars Pettersson 1)
Född 1963.
Arbetstagarerepresentant.
Anställd inom Bergs Timber sedan 2002.
Utbildning: -
Ledamot sedan 2011.

Aktieinnehav: - 
Erhållet styrelsearvode: 9 271 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 24 (27).

 

 

Reino Thapper 1)
Född 1956.
Arbetstagarerepresentant.
Anställd inom Bergs Timber sedan 1989.
Utbildning: -
Ledamot sedan 1989.

Aktieinnehav: -
Erhållet styrelsearvode: 9 271 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 24 (27).


Suppleanter för arbetstagarledamöter

Patrik Ivarsson 1)
Född 1967.
Suppleant för arbetstagarerepresentant.
Anställd inom Bergs Timber i Mörlunda.
Suppleant sedan 2010.

Aktieinnehav: 42 000 aktier.
Erhållet styrelsearvode: 4 635 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 19 (27).

   

 

1) Ledamoten/suppleanten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

2) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende till större ägare.