Investerare

Bergs Timbers ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Jörgen Karlsson

Finanschef

Tel: 010-199 85 54

Mobil: 072-741 61 67

jorgen.karlsson@bergstimber.se