Investerare

Bergs Timbers ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Jörgen Karlsson

Finanschef

Tel: 010-1998554

Mobil: 072-7416167

jorgen.karlsson@bergstimber.se