Investerare

Bergs Timbers ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.

Anders Marklund

CFO

Tel: +46 (0)10 199 84 38

Mobil: +46 (0)70 284 47 96

anders.marklund@bergstimber.se