Aktieägare

Ägarstruktur enligt aktiebok per 2018-06-29 (10 största ägarna)  Antal aktier och röster Andel kapital och röster
Norvik hf 220 420 843 64,68
Åke Bergh m maka 11 860 780 3,48
Peter Thormalm direkt och genom kapitalförsäkring 11 183 793 3,28
Setra Trävaror AB 11 000 000 3,23
Niklas Sjöfors m bolag 9 783 980 2,87
Danica Pension Försäkrings AB 7 430 000 2,18
Swedbank Försäkring AB 3 591 702 1,05
Clearstream Banking SA, Luxembourg 3 261 358 0,96
Hans Erlandsson m maka 2 867 545 0,84
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 494 984 0,73
Övriga 56 892 704 16,69
Summa 340 787 689 100,00