Aktieägare

Ägarstruktur enligt aktiebok per 2017-02-28  Antal aktier och röster Andel kapital och röster
Norvik hf 50 920 843 29,82
Åke Bergh m maka 11 860 780 6,94
Peter Thormalm direkt och genom kapitalförsäkring 11 181 293 6,55
Setra Trävaror AB 11 000 000 6,44
Niklas Sjöfors m bolag 9 783 980 5,73
Hans Erlandsson m maka 2 867 545 1,68
Swedbank Försäkring 2 831 885 1,66
Danica Pension Försäkrings AB 2 473 000 1,45
Per-Åke Bergh 1 775 941 1,04
Karin Bergh Åstrand 1 756 194 1,03
Övriga 64 336 228 37,67
Summa 170 787 689 100,00