Aktieägare

Ägarstruktur enligt aktiebok per 2017-08-31 (10 största ägarna)  Antal aktier och röster Andel kapital och röster
Norvik hf 50 420 843 29,5
Åke Bergh m maka 11 860 780 6,9
Peter Thormalm direkt och genom kapitalförsäkring 11 181 293 6,5
Setra Trävaror AB 11 000 000 6,4
Niklas Sjöfors m bolag 9 783 980 5,7
Danica Pension Försäkrings AB 7 038 000 4,1
Swedbank Försäkring AB 3 081 004 1,8
Hans Erlandsson m maka 2 867 545 1,7
Clearstream Banking SA, Luxembourg 2 250 000 1,3
SEB Banka, NQI, Riga, Lettland 2 000 000 1,2
Övriga 59 304 244 34,7
Summa 170 787 689 100,00