Kalendarium

Rapportperioder

  • Delårsrapport september-maj, den 5 juli 2018.
  • Delårsrapport september-augusti, den 4 oktober 2018.
  • Bokslutskommuniké september-december 2017/18, den 14 februari 2019.