Historia & Vision

Snart 100 år sedan starten

År 2019 fyller Bergs Timber 100 år av hårt arbete och ständig utveckling. Resan har ändå bara börjat.

År 1919 startades det bolag som under lång tid hette CF Berg & Co. Företaget drevs under lång tid som ett familjeföretag av tre generationer Berg. Företaget utvecklades med tiden till ett modernt och konkurrenskraftigt företag. Hela tiden med sågverksverksamhet som huvudsyssla. 1984 börsnoterades företaget vilket med tiden givit möjligheter att utveckla bolaget genom förvärv och sammanslagningar. Idag består bolaget av sex anläggningar, alla med en unik historia. År 2005 förvärvades sågverket i Orrefors, 2007 tillkom träskyddsspecialisten Bitus i Nybro och 2014 förvärvades sågverket i Gransjö. Under 2016 förvärvades sågverket i Broakullaoch i början av 2017 förvärvades sågverket i Vimmerby. Med en geografisk närhet till varandra skapas rationell hantering av såväl råvara som färdigvara, vilket kapar kostnader och skapar ett mervärde för alla våra intressenter

Vision

Att vara den naturliga samarbetspartnern inom områdena trävaror, träskydd, energi och skogsförvaltning på Bergs Timbers prioriterade marknader och områden. Inom Bergs Timber finns medarbetare med erfarenhet och kompetens som gör det möjligt för oss att uppfylla våra kunders förväntningar på kundanpassning och service. Genom att fokusera på nära kundrelationer i kombination med en rationell produktion möter vi den ständigt ökande konkurrensen i trävarubranschen. Lokala skogsägare är mycket viktiga för vår råvaruförsörjning och vår ambition är att vara deras pålitliga och konkurrenskraftiga samarbetspartner nu såväl som i framtiden.