Med fokus på kunden

Bergs Timber är ett starkt alternativ som erbjuder ett unikt och differentierat sortiment av sågade trävaror av gran och furu till den globala marknaden. Produktionen är modern och kundorderstyrd. Koncernen har spårbarhetsbevis och certifikat enligt FSC och PEFC.

Per-Åke Bergh

Försäljningschef

Tel: 010-19 98 505

Mobil: 073-67 36 116

per-ake.bergh@bergstimber.se