Linax

En trädprodukt med dubbla träskydd för garanterad livslängd och långa underhållsintervall, finns det?

• PEFC-certifierad svensk råvara
• Dimensions- och formstabil
• 20 års rötskyddsgaranti
• Redo att monteras direkt