Bredaste produkterbjudande

Bitus i Nybro är en av Europas största producenter av träskydd. Bitus är en naturlig förlängning av sågverken och vi strävar ständigt efter att öka våra affärer på träskyddsbehandlade produkter. Med enkel logistik från våra sågverk och möjligheter till rationell produktion ska Bitus vara det naturliga valet när det kommer till träskydd. Den klart största produkten är Scandex. I detta samlingsbegrepp samlar vi alla typer av träskydd av mer traditionell typ. Olika marknader har olika upptagningskrav och vi har flera certifikat för att möta de olika marknadskraven. De största volymerna virke kommer från våra egna sågverk, men vi har även stora volymer legouppdrag. 

Per-Åke Bergh

Försäljningschef

Tel: 010-199 85 05

Mobil: 073-673 61 16

per-ake.bergh@bergstimber.se

Jonny Andersson

Produktchef/Försäljning

Tel: 010-199 85 07

Mobil: 070-628 68 24

jonny.andersson@bergstimber.se