Furuträvaror

Pinus Sylvestris

Ur vår fina fura produceras bl.a. furu O/S, möbelkvalitét, furu kvinta, hyvlat trallvirke, samt decking. Vi hyvlar även furan till konstruktionsvirke. Stora delar av furan träskyddsbehandlas på vår anläggning i Nybro.