Årsstämmor

Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas av årsstämman som är Bergs Timbers högsta beslutande organ. Årsstämman i Bergs Timber hålls senast sex månader efter det brutna räkenskapsårets utgång i augusti månad. Normalt i januari månad året därpå i Målilla. När och var årsstämman kommer att hållas offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i centrala ärenden, såsom utdelning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer, beslut av ny styrelse och styrelseordförande fram till och med nästa årsstämma.

 

Årsstämma 2016

Nästa årsstämma kommer att hållas den 21 januari 2016 på Campus Hultsfred (Metropol) i Hultsfred, Hultsfreds Kommun.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014/15 kommer att utsändas till de aktieägare som begärt det i början på januari och publiceras på bolagets hemsida den 18 december.

Önskar aktieägare att särskilt ärende skall tas upp i kallelsen skall det meddelas bolagets CFO senast den 3 december 2015.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår