Styrelse

Ordinarie ledamöter

 

Lars Gustafsson
Född 1951.
Styrelseordförande sedan 2015.
Utbildning: Högskoleutbildning inom ekonomi och juridik. Tidigare verksam inom försäkringsbranschen, bl. a som skadechef hos Länsförsäkring Kronoberg under åren 1981-2013. Tidigare styrelseordförande i Gransjöverken AB (numera Bergs Timber Gransjö AB).
Ledamot 2015.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Brandskyddsföreningen Kronoberg och Bragu AB. Styrelseledamot i NTF. 

Aktieinnehav: 1 222 439 inkl. närstående
Erhållet styrelsearvode: 80 657
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 27 (27).

   
  Sampsa J. Auvinen 2)
Född 1969.
Styrelseledamot.
Utbildning: Bachelor of Business Administration från European University. Sampsa J. Auvinen är VD i Norvik Timber Industries sedan 2009.

Ledamot sedan 2016

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Europeiska Organistionen för Sågverksindustrin sedan 2015 och styrelseledamot i Europeiska Förbundet för Träindustrin sedan 2016.

Aktieinnehav: -
Erhållet styrelsearvode: -
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 0 (3). Åke Bergh
Född 1949.
Styrelseledamot.
Utbildning: Civilekonom.
Ledamot sedan 1975. Anställd i Bergs Timber 1972-2013. Verkställande direktör och koncernchef  1986-2012.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sågtjänst i Syd AB och Fastighetsaktiebolaget Sågfinans. Styrelseledamot i Hultsfreds Kommunala Industri AB samt revisionsuppdrag i Sågverkens Riksförbund Ek För. 

Aktieinnehav: 11 860 780 inkl. närstående
Erhållet styrelsearvode: 55 625 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 26 (27).Michael Bertorp
Född 1949.
Styrelseledamot.
Utbildning: Jur. Kand. från Lunds universitet.
Ledamot sedan 2017. Michael Bertorp är styrelseordförande i Setra Group AB och Setra Trävaror AB.

Övriga styrelseuppdrag: Stadshypotek AB, Xact Kapitalförvaltning AB, Idevall & Partners Fonder AB samt Maderna Corporate Services AB.

Aktieinnehav: -

 

 

Jon Helgi Gudmundsson 2)

Född 1947.
Styrelseledamot.
Utbildning: Högskoleutbildning i Ekonomi vid Islands Universitet och har även studerat vid Universitaet Mannheim i Tyskland och Penn State University i USA. Jon Helgi Gugmundsson är VD och ordförande Norvik hf.
Ledamot sedan juni 2016.

Övriga styrelseuppdrag: VD och Styrelseordförande i Norvik hf samt styrelseordförande eller styrelseledamot i Norviks dotterdolag. Styrelseordförande i de lettiska bolagen Norfolk Sia och Solvina Sia samt styrelseledamot i det Isländska investmentbolaget Eyrir Invest hf.

Aktieinnehav: 50 920 843 genom bolag.
Erhållet styrelsearvode: -
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 3 (3). 

 

 

   

Magnus Wennerholm 
Född 1968.
Styrelseledamot.
Advokat och delägare i advokatfirman Glimstedt i Växjö och verksam inom affärsjuridik. 
Utbildning: Jur. Kand.Styrelseledamot
Ledamot från den 26 oktober 2015.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Advokatfirman Glimstedt i Växjö samt ytterligare uppdrag som suppleant i ett flertal styrelser.

Aktieinnehav: 40 000 aktier
Erhållet styrelsearvode: 13 906 kr.
Mötesnärvaro 15-16: 22 (26)

   

Lars Pettersson 1)
Född 1963.
Arbetstagarerepresentant.
Anställd inom Bergs Timber sedan 2002.
Utbildning: -
Ledamot sedan 2011.

Aktieinnehav: - 
Erhållet styrelsearvode: 9 271 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 24 (27).

 

 

Reino Thapper 1)
Född 1956.
Arbetstagarerepresentant.
Anställd inom Bergs Timber sedan 1989.
Utbildning: -
Ledamot sedan 1989.

Aktieinnehav: -
Erhållet styrelsearvode: 9 271 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 24 (27).

Suppleanter för arbetstagarledamöter

  

Patrik Ivarsson 1)
Född 1967.
Suppleant för arbetstagarerepresentant.
Anställd inom Bergs Timber i Mörlunda.
Suppleant sedan 2010.

Aktieinnehav: 42 000 aktier.
Erhållet styrelsearvode: 4 635 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 15-16: 19 (27).

   

 

1) Ledamoten/suppleanten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

2) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende till större ägare.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår