Aktiedata

Aktiedata 15-1614-1513-1412-13 11-12
Antal aktier vid räkenskapsårets slut (st) 159 787 689 113 449 259 96 592 860 96 592 860 6 899 490
Resultat per aktie efter skatt 4) (kr)
-0,03 -0,26 -0,09 -0,21 -0,34
Resultat per aktie efter skatt och full utspädning 4) (kr)
-0,03 -0,26 -0,09 -0,21 -0,34
Eget kapital per aktie 1), 2) (kr)
2,17 2,34 2,62 2,73 6,99
Avkastning på eget kapital (%)
-1,20 -11,2 -4,1 -10,7 -18,5
Utdelning per aktie (förslag 15-16) 2) (kr)
0,00 0 0 0 0
Utdelningens andel av vinsten (%)
- - - - -
Utdelningens andel av eget kapital (%)
- - - - -
Börskurs 31 augusti 2) (kr)
2,01 2,54 2,63 1,72 2,36
Börskurs/eget kapital per aktie 1) (%)
93 108 100 63 34
Direktavkastning (%) - - - - -
P/E-tal (ggr) neg neg neg neg neg
Antal omsatta aktier per år 5) (tusental)
19 686 27 335 71 121 48 656 1 231
Börsvärde per 31 augusti (Mnkr) 321 288 254 166 65
Antal aktieägare per 31 augusti (st) 3 134 3 252 3 298 2 807 2 161

1) Utspädningseffekten beaktas inte.

2) Nyckeltal per aktie har omräknats för året 11-12 med korrigeringsfaktorn 3,96 med anledning av nyemitterade aktier under 12-13, medan omräkning inte erfordrats med anledning av nyemitterade aktier under 14-15 och 15-16.

3) Definitioner av ekonomiska begrepp framgår av årsredovisningen 2015-2016.

4) Resultat per aktie har omräknats med anledning av nyemitterade aktier under 12-13 och 14-15.

5) Antal omsatta aktier avser aktier som handlats över Stockholmsbörsen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår