Furuträvaror

Ur vår fina fura produceras bl.a. furu O/S, möbelkvalitét, furu kvinta, hyvlat trallvirke, samt decking. Vi hyvlar även furun till konstruktionsvirke. Stora delar av furun träskyddsbehandlas på vår anläggning i Nybro.