Certifiering

Genom att låta certifiera din fastighet visar du att du bedriver ditt skogsbruk på ett uthålligt och lönsamt sätt kombinerat med miljö- och sociala hänsyn. Virke från FSC® C106624 och PEFC™-certifierade fastigheter efterfrågas i allt högre grad av våra kunder vilket garanterar dig en långsiktig efterfrågan på timmer.

På de flesta skogsfastigheter i södra Sverige brukas skogen i en tradition där det alltid varit självklart att ta naturvårdshänsyn. Genom att certifiera sitt skogsbruk dokumenterar man hänsynen och stärker därmed träets konkurrenskraft som miljövänligt material. Något som skapar en trovärdighet mot våra kunder.

Vad innebär det då att FSC- och PEFC-certifiera sin fastighet? En certifiering av sin skog är helt frivilligt och inte någon komplicerad åtgärd. Det krävs dock att man som skogsägare är medveten om det ansvar man åtar sig. Kostnadseffektivast för dig som skogsägare är att gå in i ett så kallat certifieringsparaply för gruppcertifiering.

Är du leverantör till Bergs Timber Production kan du ingå i Bergs Timber Productions gruppcertifiering. Själva certifieringen är kostnadsfri, men om du behöver upprätta eller uppdatera din skogsbruksplan kan det medföra en kostnad. Inköparna på Bergs Timber Production har utbildats och godkänts för att utföra certifieringarna. Ta kontakt med din virkesinköpare på Bergs Timber Production för att få veta mer om hur du certifierar din skog!