Ägare

Ägarstruktur enligt aktiebok per 2020-03-30 (10 största ägarna)  Antal aktier och röster Andel kapital och röster i %
Norvik hf 220 420 843 63,6
Åke Bergh m maka 11 860 780 3,4
Niklas Sjöfors m bolag 9 883 980 2,9
Peter Thormalm via kapitalförsäkring 9 511 115 2,7
Futur Pension Försäkrings AB 8 790 745 2,5
Setra Trävaror AB 6 000 000 1,7
Fogelfors Bruk AB 5 940 594 1,7
P-A Bendt, med bolag 4 246 000 1,2
Swedbank Försäkring AB 3 415 888 1,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 334 330 1,0
Övriga 63 324 008 18,6
Summa 346 728 283 100,0