Ägare

Ägarstruktur enligt aktiebok per 2020-10-30 (10 största ägarna)  Antal aktier och röster Andel kapital och röster i %
Norvik hf 220 420 843 63,6
Peter Thormalm via kapitalförsäkring 13 011 115 3,8
Niklas Sjöfors m bolag 12 383 980 3,6
Åke Bergh med maka 11 860 780 3,4
Futur Pension Försäkrings AB 5 276 009 1,5
Fogelfors Bruk AB 5 940 594 1,7
P-A Bendt, med bolag 4 500 000 1,3
Nordnet Pensionsförsäkring AB 5 077 517 1,5
Swedbank Försäkring AB 3 777 888 1,1
Souverain Securities AB 2 500 000 0,7
Övriga 61 979 557 17,9
Summa 346 728 283 100,0