Årsstämmor


Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas av årsstämman som är Bergs Timbers högsta beslutande organ. Årsstämman i Bergs Timber hålls senast sex månader efter det brutna räkenskapsårets utgång i augusti månad. Normalt i januari månad året därpå i Målilla. När och var årsstämman kommer att hållas offentliggörs senast i samband med tredje kvartalsrapporten. Kallelsen till årsstämman offentliggörs tidigast sex och senast fyra veckor före årsstämman.

På årsstämman behandlas bolagets utveckling och beslut tas i centrala ärenden, såsom utdelning, förändringar i bolagsordningen, val av revisorer, ansvarsfrihet för styrelsen, ersättning till styrelse och revisorer, beslut av ny styrelse och styrelseordförande fram till och med nästa årsstämma.

 

Årsstämma 2019

Bilaga 1: Dagordning
Bilaga 2: Valberedningens förslag
Bilaga 3: Styrelsens förslag
Bilaga 4: Förslag till valberedning
Bilaga 5: Anmälan

 

Årsstämma 2018

Ett åttiotal aktieägare och gäster deltog vid stämman.
Stämmoförhandlingarna leddes av advokaten Martin Ågren.
VD:n Peter Nilsson höll ett anförande om det allmänna läget i branschen.
Samtliga i styrelsen omvaldes: Sampsa Auvinen, Åke Berg, Michael Bertorp, Lars Gustafsson, Jon Helgi Gudmundsson och Magnus Wennerholm. Lars Gustafsson omvaldes som styrelseordförande.

Kallelse till årsstämma​
Bilaga 1. Dagordning. 
Bilaga 2. Valberedningens förslag. 
Bilaga 3. Styrelsens förslag. 
Bilaga 4. Den största aktieägarens förslag. 
Bilaga 5. Revisorsyttrande om ersättningar. 
Bilaga 6. Anmälan, fullmakt.
Bilaga 7. Protokoll.

Pressmeddelande från årsstämma
Årsredovisning 2016/2017. ​

 

Årsstämma 2017

Ett åttiotal aktieägare och gäster deltog vid stämman.
Stämmoförhandlingarna leddes av advokaten Lisa Almgren.
VD:n Peter Nilsson höll ett anförande om det allmänna läget i branschen.
Styrelse valdes, Sampsa Auvinen, Åke Berg, Lars Gustafsson, Jon Helgi Gudmundsson och Magnus Wennerholm omvaldes och Michael Bertorp nyvaldes. Lars Gustafsson omvaldes som styrelseordförande.

Kallelse till årsstäma​
Bilaga 1. Dagordning
Bilaga 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Bilaga 3. Styrelsens förslag
Bilaga 4. De större aktieägarnas förslag
Bilaga 5. Revisoryttrande om ersättningar
Bilaga 6. Anmälnings- och fullmaktsblankett
Bilaga 7. Protokoll

Pressmeddelande från årsstämma
Årsredovisning 2015/2016

 

Årsstämma 2016

Ett sjuttiotal aktieägare och gäster deltog vid stämman.Stämmoförhandlingarna leddes av advokaten Jesper Schönbeck. VD:n Peter Nilsson höll ett anförande om det allmänna läget i branschen. Styrelse valdes, Tage Andersson, Åke Berg, Lars Gustafsson, Peter Nilsson och Magnus Wennerholm omvaldes, Lars Gustafsson omvaldes som styrelseordförande. 
 

Kallelse till årsstämma
Bilaga 1. Dagordning
Bilaga 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Bilaga 3. Styrelsens förslag
Bilaga 4. De större aktieägarnas förslag
Bilaga 5. Revisorsyttrande om ersättningar
Bilaga 6. Anmälan fullmakt
Bilaga 7. Protokoll

Pressmeddelande från årsstämma
Årsredovisning 2014/2015.

 

Årsstämma 2015

Drygt sjuttio aktieägare och gäster deltog vid stämman.
Stämmoförhandlingarna leddes av advokaten Magnus Wennerholm.
VD:n Peter Nilsson höll ett anförande om det gångna året.
VD:n Peter Nilsson, styrelseordförande Jerker Karlsson och finanschefen Jörgen Karlsson svarade på frågor från aktieägarna.

Kallelse till årsstämma
Bilaga 1. Dagordning
Bilaga 2. Valberedningens förslag
Bilaga 3. Styrelsens förslag
Bilaga 4. De största aktieägarnas förslag
Bilaga 5. Revisorsyttrande om ersättningar
Bilaga 6. Anmälan Fullmakt
Bilaga 7. Protokoll

Pressmeddelande från årsstämma
Årsredovisning 2013/2014.