Ledning Bergs Timber Production AB

Jörgen Karlsson
Koncerncontroller

Tel: 010-199 85 54
Mobil: 072-741 61 67
jorgen.karlsson@bergstimber.se

Per-Åke Bergh
Marknads- och försäljningschef

Tel: 010-199 85 05
Mobil: 073-673 61 16
per-ake.bergh@bergstimber.se

Jonny Andersson
Försäljningsansvarig, produktchef

Tel: 010-199 85 07
Mobil: 070-628 68 24
jonny.andersson@bergstimber.se

Niklas Sjöfors
Råvaruchef

Tel: 010-199 85 57
Mobil: 070-508 78 69
niklas.sjofors@bergstimber.se

Henrik Egnell
Chef affärsområde Bitus, Platschef Broakulla

Tel: 010-199 85 82
Mobil: 070-590 01 35
henrik.egnell@bergstimber.se

Patrik Siljemark
Platschef Gransjö

Tel: 010-199 84 01
Mobil: 070-397 57 14
patrik.siljemark@bergstimber.se

Roger Eckerstig
Tf. Platschef Fågelfors / Teknisk chef

Tel: 010-199 85 28
Mobil: 072-216 68 28
roger.eckerstig@bergstimber.se

Patrik Larsson
Platschef Vimmerby

Tel: 010-199 84 82
Mobil: 070-336 61 46
patrik.larsson@bergstimber.se

Maria Berggren
Personalchef

Tel: 010-199 85 60
Mobil: 073-039 22 61
maria.berggren@bergstimber.se

Anders Johansson
Platschef Mörlunda

Tel: 010-199 85 19
Mobil: 076-777 06 07
anders.johansson@bergstimber.se

Arne Martinsson
Platschef Orrefors

Tel: 010-199 84 08
Mobil: 070-216 87 60
arne.martinsson@bergstimber.se

Jan Liljegren
COO, vd Bergs Timber Production AB

Tel: +46 (0)10 199 84 37
Mobil: +46 (0)70 659 18 82
jan.liljegren@bergstimber.se

Peter Ingemarsson
Business Controller

Tel: 010-199 84 53
Mobil: 072-080 88 39
peter.ingemarsson@bergstimber.se

Personal och arbetsmiljö

Maria Berggren
Personalchef

Tel: 010-199 85 60
Mobil: 073-039 22 61
maria.berggren@bergstimber.se

Helena Fransson
Löneadministration/Ekonomi

Tel: 010-199 84 04
Mobil:
helena.fransson@bergstimber.se

Johan Eliasson
Miljöchef

Tel: 010-199 84 86
Mobil: 070-612 15 88
johan.eliasson@bergstimber.se

Ekonomi och redovisning

Jörgen Karlsson
Koncerncontroller

Tel: 010-199 85 54
Mobil: 072-741 61 67
jorgen.karlsson@bergstimber.se

Lars Matsson
Redovisningschef

Tel: 010-199 85 08
Mobil:
lars.mattsson@bergstimber.se

Helena Fransson
Löneadministration/Ekonomi

Tel: 010-199 84 04
Mobil:
helena.fransson@bergstimber.se

Elin Bard
Assistant Controller

Tel: 010-199 85 13
Mobil:
elin.bard@bergstimber.se

Yvonne Perfect-Engborg
Assistant Controller

Tel: 010-199 85 61
Mobil:
yvonne.perfect-engborg@bergstimber.se

Matilda Svensson
Lönekonsult

Tel: 010-199 85 76
Mobil:
matilda.svensson@bergstimber.se

Peter Ingemarsson
Business Controller

Tel: 010-199 84 53
Mobil: 072-080 88 39
peter.ingemarsson@bergstimber.se

Skogsinköp

Anders Melkersson
Råvaruinköpare

Tel: 0490-343 90 , 070-510 91 27
Baumansgatan 4 593 32 VÄSTERVIK
anders.melkersson@bergstimber.se

Ulf Karlsson
Råvaruinköpare

Tel:
Mobil: 073-030 79 78
ulf.karlsson@bergstimber.se

Carl-Wiktor Svensson
Råvaruinköpare

Tel: 010-199 85 55
Mobil: 070-231 78 19
carl-wiktor.svensson@bergstimber.se

Mats Holm
Råvaruinköpare

Tel: 010-199 85 62
Mobil: 070-584 96 00
mats.holm@bergstimber.se

Kent Holmqvist
Råvaruinköpare

Tel: 010-199 85 64
Mobil: 070-295 58 57
kent.holmqvist@bergstimber.se

Dan Sävenryd
Råvaruinköpare

Tel: 010-199 85 63
Mobil: 070-606 93 76
dan.savenryd@bergstimber.se

Björn Gunnarsson
Råvaruinköpare

Tel: 010-199 85 68
Mobil: 072-402 89 95
bjorn.gunnarsson@bergstimber.se

Gustav Grybäck
Råvaruinköpare

Tel: 010-199 85 56
Mobil: 072-080 88 40
gustav.gryback@bergstimber.se

Ted Nilsson
Råvaruinköpare

Tel: 010-199 85 53
Mobil: 070-232 84 07
ted.nilsson@bergstimber.se

Affärsområde: Sågade och hyvlade trävaror

Per-Åke Bergh
Marknads- och försäljningschef

Tel: 010-199 85 05
Mobil: 073-673 61 16
per-ake.bergh@bergstimber.se

Jonny Andersson
Försäljningsansvarig, produktchef

Tel: 010-199 85 07
Mobil: 070-628 68 24
jonny.andersson@bergstimber.se

Per Möcander
Säljare MENA-regionen, Spanien

Tel: 010-199 84 11
Mobil: 070-245 86 10
per.mocander@bergstimber.se

Christopher Josefsson
Säljare Benelux, Polen, Tyskland, Island, Baltikum

Tel: 010-199 84 43
Mobil: 070-397 54 04
christopher.josefsson@bergstimber.se

Pia Nilsson
Försäljningsadministration / Fakturering

Tel: 010-199 84 84
Mobil:
pia.nilsson@bergstimber.se

Anneli Hultman
Försäljningsadministration / Fakturering

Tel: 010-199 85 09
Mobil:
anneli.hultman@bergstimber.se

Silva Holmqvist
Försäljningsadministration / Fakturering

Tel: 010-199 84 40
Mobil:
silva.holmqvist@bergstimber.se

Rose-Marie Handberg
Säljare Svenska industrikunder

Tel: 010-199 85 73
Mobil: 070-694 25 49
rose-marie.handberg@bergstimber.se

Lars-Ola Svensson
Säljare Sverige, Danmark

Tel: 010-199 85 14
Mobil: 070-606 23 60
lars-ola.svensson@bergstimber.se

Affärsområde: Vidareförädlat

Per-Åke Bergh
Marknads- och försäljningschef

Tel: 010-199 85 05
Mobil: 073-673 61 16
per-ake.bergh@bergstimber.se

Sofie Madenäng
Försäljning / Ordermottagning. Svensk bygghandel, Spanien, Frankrike.

Tel: 010-199 85 74
Mobil:
sofie.madenang@bergstimber.se

Sara Bernardo
Ordermottagning / Fakturering. Svensk bygghandel.

Tel: 010-199 85 75
Mobil:
sara.bernardo@bergstimber.se

Kim Söderholm Nelly
Affärsutveckling & Marknadsföring

Tel: +46 (0)10 199 84 56
Mobil: +46 (0)72 080 88 31
kim.nelly@bergstimber.se

Lars-Ola Svensson
Försäljningsansvarig Bygghandel & Pellets samt inköp. Svensk bygghandel, Danmark.

Tel: 010-199 85 14
Mobil: 070-606 23 60
lars-ola.svensson@bergstimber.se

Rose-Marie Handberg
Försäljning Linax och Burnblock

Tel: 010-199 85 73
Mobil: 070-694 25 49
rose-marie.handberg@bergstimber.se

Produktion, arbetsskydd och miljö

Patrik Siljemark
Platschef Gransjö

Tel: 010-199 84 01
Mobil: 070-397 57 14
patrik.siljemark@bergstimber.se

Roger Eckerstig
Tf. Platschef Fågelfors / Teknisk chef

Tel: 010-199 85 28
Mobil: 072-216 68 28
roger.eckerstig@bergstimber.se

Patrik Ivarsson
Innesälj/planering Mörlunda

Tel: 010-199 85 18
Mobil: 076-677 28 99
patrik.ivarsson@bergstimber.se

Ken Johansson
Innesälj/Planering Gransjö

Tel: 010-199 84 41
Mobil: 070-190 69 29
ken.johansson@bergstimber.se

Anders Johansson
Platschef Mörlunda

Tel: 010-199 85 19
Mobil: 076-777 06 07
anders.johansson@bergstimber.se

Arne Martinsson
Platschef Orrefors

Tel: 010-199 84 08
Mobil: 070-216 87 60
arne.martinsson@bergstimber.se

Helle Thorwaldsson
Produktionsplanering/Miljö Bitus

Tel: 010-199 85 83
Mobil:
helena.thorwaldsson@bergstimber.se

Göran Gunnarsson
Produktionsledare Gransjö

Tel: 010-199 84 61
Mobil: 070-555 00 93
goran.gunnarsson@bergstimber.se

Marcus Olsson
Produktionsplanerare Orrefors

Tel: 010-199 84 03
Mobil: 076-677 28 97
marcus.olsson@bergstimber.se

Johan Eliasson
Miljöchef

Tel: 010-199 84 86
Mobil: 070-612 15 88
johan.eliasson@bergstimber.se

Johnny Jonnson
Produktionsplanerare Vimmerby

Tel: 010-199 84 85
Mobil: 072-745 18 14
johnny.jonsson@bergstimber.se

Johan Brorsson
Produktionsansvarig såg/timmerplan Vimmerby

Tel: 010-199 84 88
Mobil:
johan.brorsson@bergstimber.se

Jeanette Teilmann
Internlogistiker/Planerare Bitus

Tel: 010-199 85 71
Mobil: 072-080 88 29
jeanette.teilmann@bergstimber.se

Sandra Hilmersson Norén
Produktionsledare Orrefors

Tel: 010-199 84 02
Mobil: 072-080 88 55
sandra.hilmersson@bergstimber.se

David Karlsson
Produktionsledare Mörlunda

Tel: 010-199 85 17
Mobil: 070-575 58 59
david.karlsson@bergstimber.se

Drift och underhåll

Thomas Nilsson
Underhållschef

Tel: 010-199 84 06
Mobil: 073-350 31 60
thomas.nilsson@bergstimber.se

Mikael Berglund
Underhållsansvarig

Tel: 010-199 84 68
Mobil: 070-581 67 11
mikael.berglund@bergstimber.se

Thomas Gunnarsson
Underhållsansvarig

Tel: 010-199 84 87
Mobil:
thomas.gunnarsson@bergstimber.se

IT

Robert Elgan
IT-tekniker

Tel: 010-199 84 73
Mobil: 070-600 10 55
robert.elgan@bergstimber.se

Jens Nordborg
IT-chef

Tel: 010-199 85 77
Mobil: 070-575 40 90
jens.nordborg@bergstimber.se

Administration

Anna Wahlqvist
Råvaruadministratör

Tel: 010-199 85 66
Mobil:
anna.wahlqvist@bergstimber.se

Linus Swanberg
Flödesansvarig

Tel: 010-199 85 52
Mobil: 070-277 40 24
linus.swanberg@bergstimber.se

Sofia Fasth Johansson
Kommunikatör

Tel: +46 (0)10 199 85 06
Mobil: 072-080 88 48
sofia.fasth-johansson@bergstimber.se

Lotta Hemmingsson
Administration

Tel: 010-199 84 83
Mobil:
lotta.hemmingsson@bergstimber.se

Kyllikki Liljegren
Logistikansvarig

Tel: 010-199 85 72
Mobil:
kyllikki.liljegren@bergstimber.se

Huvudkontor

Bergs Timber Production AB

Org.nr: 556153-6789
Tel: 010-199 85 00
Fax: 0495-492 50
E-post: info@bergstimber.se


Besöksadresser

Bitus
Orreforsvägen 49
382 94  Nybro
Vägbeskrivning

Broakulla
Kalvamo 102
361 93 Broakulla
Vägbeskrivning

Fågelfors Hyvleri AB
Bruksgatan 73
570 75 Fågelfors
Vägbeskrivning

Gransjö
Gransjö 104
361 94  Eriksmåla
Vägbeskrivning

Mörlunda
Bergs väg 13 
570 84 Mörlunda
Vägbeskrivning

Orrefors
Bråtemålavägen 4 
382 71  Orrefors 
Vägbeskrivning

Vimmerby
Hamra Såg 140
598 91  Vimmerby 
Vägbeskrivning