En stark partner avseende trävaror!

Genom vår träskyddsanläggning Bitus i Nybro och pelletsfabriken i Fågelfors, erbjuder vi ett brett sortiment av hyvlade trävaror och pellets. Med en av Europas största träskyddsanläggningar i koncernen erbjuder vi ett brett sortiment av främst konstruktionsvirke.
-Ta vara på den möjligheten!

Peter Nilsson,
VD och Koncernchef i Bergs