Mörlunda

I Mörlunda produceras främst konstruktionsvirke för marknaderna USA, England, Skandinavien och Asien. Mörlundanläggningen är helt inriktad på klentimmer och har som budget att nå ca 105 000 m3sv.                               

Produktionen är inriktad på längdsortering i ett tidigt stadium vilket skapar en rationell vidare hantering av virket. Den huvudsakliga kvalitetssorteringen görs sedan i vårt moderna hyvleri. En stor del av de hyvlade trävarorna hållfasthetssorteras för att följa det europeiska regelverket för konstruktionsvirke.

Vidare har Mörlundaanlägningen moderna torkar och goda magasinsytor vilket borgar för god kvalitet ut till våra kunder.

På industriområdet finns även en biobränsleterminal anlagd.

Anders Johansson

Platschef Mörlunda

Tel: 010-199 85 19

Mobil: 076-777 06 07

anders.johansson@bergstimber.se