Vimmerby

Vimmerby producerar på årsbasis ca 130 000 m3sv furu och är starkt inriktad på marknaderna i Nordafrika, Mellanöstern, UK och övriga Europa. Med ett upptagningsområde av timmer känt för sin fina furukvalitet, den s.k Vimmerbyfuran, har Vimmerbys skeppningsmärke under lång tid varit erkänt bra runt om i världen. Produktinriktningen blir med tiden mer inriktad mot bygghandelssegmentet på framför allt den svenska marknaden. Detta innebär att vi styr större andel av volymen genom träskyddsanläggning i Nybro, Bitus, och därmed skapar vi ytterligare mervärde.

Patrik Larsson

Platschef Vimmerby

Tel: 010-199 84 82

Mobil: 070-336 61 46

patrik.larsson@bergstimber.se