Styrelse

Ordinarie ledamöter
 

Michael Bertorp

Född 1949.
Styrelseordförande.
Utbildning: Jur. Kand. från Lunds universitet.
Ledamot sedan 2017, styrelseordförande sedan maj 2018.

Övriga styrelseuppdrag: Stadshypotek AB, Xact
Kapitalförvaltning AB, Idevall & Partners Fonder AB
samt Maderna Corporate Services AB.

Aktieinnehav: 50 000 aktier
Erhållet styrelsearvode: 89 600 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 6 (6)

 

Åke Bergh

Född 1949.
Styrelseledamot.
Utbildning: Civilekonom.
Ledamot sedan 1975. Anställd i Bergs Timber 1972-2013.
Verkställande direktör och koncernchef  1986-2012.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sågtjänst i Syd Aktiebolag och
Fastighetsaktiebolaget Sågfinans. Styrelseledamot i Hultsfreds Kommunala
Industri AB, Invensys Property Company och Halltorpsgruppen samt
revisionsuppdrag i Sågverkens Riksförbund Ek För. 

Aktieinnehav: 11 860 780 inkl. närstående
Erhållet styrelsearvode: 89 600  kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 13 (13).

 

Ingrida Bluma

Född 1961.
Styrelseledamot.
Utbildning: Kandidatexamen i finans och kredit från University of Latvia, masterexamen i samhällsvetenskap från Stockholms Universitet samt en Advanced Management Training Programme hos INSEAD.
Ledamot sedan maj 2018.
Lärare vid Riga Business School.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i NGO Mission Possible och styrelseledamot i JSC Hansamatrix, JSC Expobank, JSC Rigas piena kombinats och LTDi-bloom. 

Aktieinnehav: -

 

Lars Gustafsson

Född 1951. 
Styrelseledamot.
Utbildning: Högskoleutbildning inom ekonomi och juridik. Tidigare verksam inom försäkringsbranschen, bl. a som skadechef hos Länsförsäkring Kronoberg under åren 1981-2013. Tidigare styrelseordförande i Gransjöverken AB (numera Bergs Timber Gransjö AB).
Ledamot sedan 2015.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Brandskyddsföreningen Kronoberg och Bragu AB. Styrelseledamot i NTF. 

Aktieinnehav: 1 222 439 inkl. närstående
Erhållet styrelsearvode: 156 800 kr
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 13 (13).

 

 

Jon Helgi Gudmundsson 2)

Född 1947.
Styrelseledamot.
Utbildning: Högskoleutbildning i Ekonomi vid Islands Universitet och har även studerat vid Universitaet Mannheim i Tyskland och Penn State University i USA. Jon Helgi Gugmundsson är VD och ordförande Norvik hf.
Ledamot sedan juni 2016.

Övriga styrelseuppdrag: VD och Styrelseordförande i Norvik hf samt styrelseordförande eller styrelseledamot i Norviks dotterdolag. Styrelseordförande i de lettiska bolagen Norfolk Sia och Solvina Sia samt styrelseledamot i det Isländska investmentbolaget Eyrir Invest hf.

Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf som innehar 220 420 843 aktier.
Erhållet styrelsearvode: 89 600 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 13 (13).

   
   

Gudmundur H Jónsson 2)

Född: 1977
Styrelseledamot.

Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från University of Iceland.
Ledamot sedan maj 2018.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i BYKO ehf., Smaragardur ehf. och Fasteignafelagid Smidjuvellir 9 ehf. Styrelseledamot i Norvik hf., Sterna ehf., Deilir Taeknithjonusta, Straumborg ehf., Perita ehf., NTI, Axiom ehf. och Landsorka ehf.

Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf som innehar 220 420 843 aktier.

   

Lars Pettersson 1)

Född 1963.
Arbetstagarerepresentant.
Anställd inom Bergs Timber sedan 2002.
Utbildning: -
Ledamot sedan 2011.

Aktieinnehav: - 
Erhållet styrelsearvode: 9 229 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 11 (13).

 

Reino Thapper 1)

Född 1956.
Arbetstagarerepresentant.
Anställd inom Bergs Timber sedan 1989.
Utbildning: -
Ledamot sedan 1989.

Aktieinnehav: -
Erhållet styrelsearvode: 9 229 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 10 (13).


Suppleanter för arbetstagarledamöter
 

Patrik Ivarsson 1)

Född 1967.
Suppleant för arbetstagarerepresentant.
Anställd inom Bergs Timber i Mörlunda.
Suppleant sedan 2010.

Aktieinnehav: 42 000 aktier.
Erhållet styrelsearvode: 4 615 kr.
Mötesnärvaro räkenskapsåret 16-17: 8 (13).


Adjungerade ledamöter
 

Peter Nilsson

Född 1963.

Verkställande direktör och koncernchef.
Adjungerad ledamot.

Anställd sedan: 2013

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i RusForest AB, Aslan Forestry AB, Sydsvenska Handelskammaren och Skogsindustrierna.

Aktieinnehav: 850 000 aktier direkt, via eget bolag och i försäkring.

 

Anders Marklund

Född 1965.
CFO.
Adjungerad ledamot.

Anställd sedan: 2018

Övriga styrelseuppdrag: –

Aktieinnehav: 25 000

   

Jan Liljegren

Född 1966.
COO.
Adjungerad ledamot.

Anställd sedan: 2018

Övriga styrelseuppdrag: –

Aktieinnehav: 12 000

 


2) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende till större ägare.1) Ledamoten/suppleanten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.