Aktieägare

Ägarstruktur enligt aktiebok per 2018-12-28 (10 största ägarna)  Antal aktier och röster Andel kapital och röster
Norvik hf 220 420 843 64,7
Åke Bergh m maka 11 860 780 3,5
Niklas Sjöfors m bolag 9 883 980 2,9
Danica Pension Försäkrings AB 8 874 023 2,6
Peter Thormalm direkt och genom kapitalförsäkring 7 830 575 2,3
Setra Trävaror AB 6 000 000 1,8
Swedbank Försäkring AB 4 117 204 1,2
Hans Erlandsson m maka 2 867 545 0,8
P-A Bendt AB 2 650 000 0,8
Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 577 639 0,8
Övriga 63 705 100 18,6
Summa 340 787 689 100,0