Kalendarium

Rapportperioder

  • Delårsbokslut för andra kvartalet 2019, 31 juli 2019
  • Delårsrapport för tredje kvartalet 2019,  30 okt 2019
  • Bokslutskommuniké för 2019, 5 feb 2020