Nyheter

2019-04-14

Stora volymer till USA

Den 3:e april seglade fartyget SAGA FUTURE ut ur Oskarshamns hamn med drygt 19 000 m3 varor från våra sågverk.

Leveransen är en av de enskilt största för oss till vårt lager i Baltimore. Den amerikanska marknaden är viktigt för oss och konsumtionen av trävaror fortsatt god.

Med denna leverans säkrar vi god leveransförmåga till våra amerikanska kunder under vår och försommar.

 

Nyheter

2019-04-14

Stora volymer till USA

Den 3:e april seglade fartyget SAGA FUTURE ut ur Oskarshamns hamn med drygt 19 000 m3 varor från våra sågverk.

Leveransen är en av de enskilt största för oss till vårt lager i Baltimore. Den amerikanska marknaden är viktigt för oss och konsumtionen av trävaror fortsatt god.

Med denna leverans säkrar vi god leveransförmåga till våra amerikanska kunder under vår och försommar.