Nyheter

2019-05-16

Ett stort tack!

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom till vårt 100-årsseminarium
i samband med vår årsstämma i förra veckan!

 

Ett stort tack till alla nedan som medverkade på seminariet:

Birgitta Sennerdahl, moderator för seminariet
Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
Johan Freij, Danske Bank
Stefan Edberg, f.d. tennisproffs och entreprenör
Anna Malmqvist, Sveaskog
Åke Bergh, styrelseledamot, Bergs Timber
Peter Nilsson, koncernchef Bergs Timber
Michael Bertorp, styrelseordförande Bergs Timber
Jon Helgi Gudmundsson, styrelseledamot Bergs Timber 

Nu ser vi fram emot kommande 100 år!

Nyheter

2019-05-16

Ett stort tack!

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom till vårt 100-årsseminarium
i samband med vår årsstämma i förra veckan!

 

Ett stort tack till alla nedan som medverkade på seminariet:

Birgitta Sennerdahl, moderator för seminariet
Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli
Johan Freij, Danske Bank
Stefan Edberg, f.d. tennisproffs och entreprenör
Anna Malmqvist, Sveaskog
Åke Bergh, styrelseledamot, Bergs Timber
Peter Nilsson, koncernchef Bergs Timber
Michael Bertorp, styrelseordförande Bergs Timber
Jon Helgi Gudmundsson, styrelseledamot Bergs Timber 

Nu ser vi fram emot kommande 100 år!