Nyheter

2019-08-22

Kundinfo, ny försäljningsorganisation Bergs Timber Production AB 2019. Info new sales organisation Bergs Timber Production AB 2019

 

Bergs Timber Production AB har tydliggjort försäljningsorganisationen genom att skapa två affärsområden; ”Sågade och hyvlade trävaror” och ”Vidareförädlat”,
detta gäller fr.o.m. 1/8 – 2019.

Kundinfo ny försäljningsorganisation Bergs Timber Production AB 2019

Kontaktuppgiter försäljningsgrupp Bergs Timber Production

 

Bergs Timber Production AB has clarified the sales organization by creating two businessareas; "Sawn and planed timber products" and "Further processed products",
this applies from 1/8 - 2019.

Info new sales organisation Bergs Timber Production AB 2019

Contacts sales group Bergs Timber Production

Nyheter

2019-08-22

Kundinfo, ny försäljningsorganisation Bergs Timber Production AB 2019. Info new sales organisation Bergs Timber Production AB 2019

 

Bergs Timber Production AB har tydliggjort försäljningsorganisationen genom att skapa två affärsområden; ”Sågade och hyvlade trävaror” och ”Vidareförädlat”,
detta gäller fr.o.m. 1/8 – 2019.

Kundinfo ny försäljningsorganisation Bergs Timber Production AB 2019

Kontaktuppgiter försäljningsgrupp Bergs Timber Production

 

Bergs Timber Production AB has clarified the sales organization by creating two businessareas; "Sawn and planed timber products" and "Further processed products",
this applies from 1/8 - 2019.

Info new sales organisation Bergs Timber Production AB 2019

Contacts sales group Bergs Timber Production