Pressmeddelande

2016-09-14

Rättelse: Bergs Timber har tecknat avsiktsförklaring gällande förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Tidigare i dag distribuerade Bergs Timber ett pressmeddelande avseende tecknad avsiktsförklaring gällande förvärv av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby. Där angavs att informationen lämnades för offentliggörande den 14 april 2016 kl. 14:00, den korrekta tidpunkten för offentliggörande är 14 september 2016 kl. 14:00.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504).

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se.