Pressmeddelande

2015-10-22

MBL-förhandlingarna avslutade i Orrefors

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Arbetet med att effektivisera verksamheten vid Orreforssågen har kommit ytterligare ett steg på vägen genom att MBL-förhandlingarna avslutats. Efter genomförda förhandlingar minskar bemanningen med 20 personer. Av dessa har 14 personer varslats om uppsägning och resterande 6 personer har accepterat erbjudanden om pensionslösningar respektive slutar genom naturlig avgång.

För att effektivisera verksamheten minskas sågproduktionen från dagens två skift till ett skift på tio timmar. Förändringen medför en minskning av sågproduktionen med ca 25 000 m3sv per år. Förändringen genomförs den 9 november 2015.

- Det är tråkigt att så många duktiga medarbetare behöver lämna företaget och jag hoppas på positiva lösningar för samtliga berörda säger bolagets VD Peter Nilsson.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av VD Peter Nilsson (+46-703 15 09 27 eller +46-010-19 98 504).

Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 kl. 16:00.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se