Pressmeddelande

2005-06-28

Niomånadersrapport 1 september, 2004 – 31 maj, 2005 för AB CF BERG & CO (publ)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 248,4 (218,6) mkr, rörelseresultatet blev –10,0 (0,5) mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med –11,8 (0,5) mkr. - Resultat efter skatt blev –8,6 (0,7) mkr vilket gav ett resultat per aktie med –1,26 (0,14) kronor per aktie. - Det försämrade rörelseresultatet –10,0 (0,5) mkr beror i huvudsak på höga kostnader under hösten för inköp av skogsråvara i kombination med försämrade försäljningspris på trävaror. - Under kvartalet har förvärvet av Orrefors Sågverk slutförts och bolaget ingår i koncernen sedan den 21 april 2005. - Den förändrade råvaruförutsättningen som skedde i och med stormen Gudrun kommer att förbättra resultatet i fjärde kvartalet i jämförelse med de tidigare kvartalen. Åke Bergh Verkställande direktör Adress mm AB CF BERG & CO (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.cfbergs.se