Pressmeddelande

2012-12-03

Henrik Egnell tillförordnad verkställande direktör och koncernchef för Bergs Timber AB (publ)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Henrik Egnell utsågs den 2 december 2012 till tillförordnad verkställande direktör och koncernchef i Bergs Timber AB (publ). Henrik Egnell kommer att inneha befattningen intill dess att en ny verkställande direktör för Bergs Timber AB (publ) har rekryterats och tillträtt tjänsten. Henrik Egnell behåller sina nuvarande uppdrag i Bergs Timber AB-koncernen.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av styrelseordförande Jonas Campanello (+46 31 21 91 04).

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 december 2012 klockan 08:00.