Pressmeddelande

2007-05-16

Bergs Timber har träffat en principöverenskommelse om att förvärva 100 procent av Aktiebolaget Bitus.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Ledningen i Bergs Timber kan idag presentera ett strategiskt förvärv av träskyddsföretaget AB Bitus. Bitus med sitt säte och produktion i Nybro är ett välskött företag med god lönsamhet och som har gott renommé på marknaden och starka varumärken. Företaget har idag 29 anställda. Produktionen i år kommer att uppgå till cirka 200 000 m³ virke, vilket innebär att Bitus är störst i Europa på träskydd med ett gällande miljötillstånd på 250 000 m³. Säljare är i huvudsak Martin Järnland som har drivit företaget. Bitus omsättning för 2006 uppgick till 89 Mkr.

Anläggningens lokalisering till Nybro ligger strategiskt till framförallt för vår anläggning i Orrefors men ligger även väl till för produktionsenheterna i Mörlunda och Järnforsen. Bergs Timber är redan idag en av Bitus större kunder med en träskyddssvolym på cirka 80 000 m³, vilket inkluderar såväl traditionellt träskydd av furuträvaror som inte minst skyddsimpregnering av granprodukter. Detta förvärv säkerställer våra framtida möjligheter att leverera träskyddade varor till våra kunder i Sverige och Europa. Vi ser en successiv ökad efterfrågan inom detta område och en möjlighet för Bergs Timber att integrera framåt i förädlingskedjan.

Granskning kommer nu ske av bolaget, varefter ett tillträde beräknas ske 1 juli 2007 i samband med detta kommer mer information att lämnas.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.


Mörlunda 2007-05-16

Bergs Timber AB (publ)Åke Bergh
Verkställande direktör