Pressmeddelande

2005-12-02

Anmält intresse för eventuellt förvärv av Gransjöverken AB

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bergskoncernen vill härmed offentligt meddela att man anmält intresse av ett eventuellt förvärv av Gransjöverken AB. Gransjöverken bedriver sågverks- och hyvlerirörelse i Gransjö, Emmaboda kommun. Bolaget omsatte under 2004 cirka 140 mkr och har cirka 40 anställda. Bolaget ägs idag av ett flertal aktieägare varav cirka ett 80-tal är skogsägare från närområdet samt en stor aktieägare trävarudistributören Crown Timber i Storbritannien Bergskoncernen producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar, belägna i Mörlunda, Orrefors och Järnforsen. Vid samtliga anläggningar, som ligger inom ett avstånd på 8 mil, finns hyvlerier för vidareförädling. Moderbolaget AB CF BERG & CO är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. I dag noteras bolaget på O-listan, övriga aktier. Ett eventuellt förvärv är ett led av den strukturförändring sågverksbranschen är inne i. Bergskoncernen har så sent som under våren 2005 förvärvat Orrefors Sågverks AB. Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00. Mörlunda 2005-12-02 AB CF BERG & CO (publ) Åke Bergh Verkställande direktör