Pressmeddelande

2007-06-29

Bergs Timber slutför förvärvet av AB Bitus och tillträder idag.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Sedan den 16 maj 2007 när planerna presenterades har det pågått avtalsskrivande och granskning av AB Bitus. Affären är nu klar och Bergs Timber har från idag tillträtt som ny ägare.

AB Bitus omsatte 89 Mkr under 2006 och resultatet efter finansiella poster uppgick till cirka 6 Mkr. För 2007 förväntas en ökad omsättning och ett förbättrat resultat. Per 2007-04-30 hade AB Bitus ett justerat eget kapital på cirka 21,7 Mkr.

Förvärvslikviden är på 28,5 Mkr kontant och 100 000 B-aktier i Bergs Timber, vilket innebär en total förvärvslikvid baserad på gårdagens börskurs 82 kr till 36,7 Mkr.

För mer information om förvärvet, se även lämnat pressmeddelande från den 16 maj 2007.