Pressmeddelande

2005-06-28

Ändrad organisation och ledningsstruktur

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Efter förvärvet av Orrefors Sågverks AB den 21 april 2005 har nu fastställts en ny ledningsstruktur. I syfte att samordna verksamheterna i Mörlunda och Järnforsen och förstärka koncernens ledningsfunktion har nuvarande ansvarig chef i Järnforsen Birger Johansson fått ett utökat ansvar i koncernen som chef även för verksamheten i Mörlunda. Nuvarande ansvarig chef Åke Bergh går vidare och kommer att jobba som koncernchef och VD för moderbolaget. Även nuvarande ekonomichef Johan Ekelund kommer i huvudsak att jobba med koncernövergripande frågor. Kay Nilsson kommer att kvarstå som ansvarig för verksamheten i Orrefors. I och med detta skapas det en ledningsorganisation för koncernen bestående av Åke Bergh, Johan Ekelund, Birger Johansson och Kay Nilsson. Idag bedrivs inköp av råvara i moderbolaget AB CF Berg & CO (publ) samt i dotterbolaget Orrefors Sågverks AB. Tillsvidare kommer det att bestå men det pågår utredning på vilket sätt man ska samordna verksamheterna. Koncernen äger också 50 procent av råvarubolaget Värendskog. Övergripande ärenden bland annat beslut i råvarufrågor och marknadsfrågor centreras till koncernens ledningsgrupp. Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00. Mörlunda 2005-06-28 AB CF BERG & CO (publ) Åke Bergh Verkställande direktör