Pressmeddelande

2014-12-04

Styrelseledamot avgår från Bergs Timbers styrelse

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Styrelseledamoten Tage Andersson har på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i Bergs Timber AB (publ) med omedelbar verkan. Tage Andersson tillträdde som styrelseledamot i november 2012.

- Tage Andersson har tillfört viktig kompetens i styrelsen och alltid verkat för Bergs Timbers bästa. Styrelsen vill ta tillfället i akt att tacka Tage Andersson för de värdefulla insatser han gjort för Bergs Timber, säger Jerker Karlsson, styrelseordförande för Bergs Timber.

Styrelsen i Bergs Timber ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Efter att Tage Andersson avgått består styrelsen av sju ledamöter. Val av eventuell ersättare för Tage Andersson kommer att äga rum på nästkommande ordinarie årsstämma.

Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2014.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.

Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se