Pressmeddelande

2007-12-27

Bergs Timber utser Remium till likviditetsgarant (market maker)

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bergs Timber har utsett Remium till Market Maker för vår B-aktie som handlas på Stockholmsbörsen, Nordic Small Cap, materials.

Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp-säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagandet påbörjas den 2 januari 2008. Fram tills nu har Handelsbanken varit likviditetsgarant.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh eller informationschef Johan Ekelund på telefonnummer 0495-24 55 00.


Mörlunda 2007-12-27

Bergs Timber AB (publ)Åke Bergh
Verkställande direktör och
koncernchefFrågor med anledning av ovanstående besvaras också av
Magnus Mivér, Remium, telefon 08-454 32 89.


Adress mm
Bergs Timber AB (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se