Pressmeddelande

2005-01-27

Rapport från ordinarie bolagsstämma

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Pressmeddelanden från AB CF BERG & CO (publ) Styrelsens ordförande, Bo Sturesson hälsade välkommen till årets ordinarie bolagsstämma som hölls i samlingssalen skeppet i Målilla, Hultsfred kommun. • VD Åke Bergh rapporterade från verksamhetsåret och presenterade den delårsrapport för första kvartalet som lämnats under förmiddagen och nyheten som också lämnades under förmiddagen att en principöverenskommelse tecknats avseende förvärv av Orrefors Sågverks AB. • Årsredovisningen för 2003/2004 fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet. • Utdelning Bolagsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag med 0,25 kr per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 1 februari 2005 och utdelningen beräknas sändas ut från VPC AB fredagen den 4 februari 2005. • Val av styrelse Bolagsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Åke Bergh, Peter Friberg, Göran Jönsson, Anders Karlsson, Bo Sturesson och nyval av Krister Ansgarius till ordinarie ledamöter. Till suppleant omvaldes Per-Åke Bergh. • Bo Sturesson fick förnyat förtroende som ordförande vid efterföljande konstituerande styrelsemöte. • Arvodet till styrelsen fastställdes till 8,5 prisbasbelopp. Krister Ansgarius, Gullringen, född 1951, har ett förflutet inom trävaruindustrin. Idag är han verkställande direktör i Gullbyfors AB där han också är ledamot i styrelsen. Han sitter också i styrelsen för Gullringshus AB och Ansgarius-stiftelsen. Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00. Mörlunda 2005-01-27 AB CF BERG & CO (publ) Styrelsen Adress mm AB CF BERG & CO (publ), org.nr: 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon 0495-24 55 00. Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.cfbergs.se