Måttsatta profilskisser

Profilnamn: Rektangulär klädning 
Aktuell dimension: 19x98
Nominell dimension: 22x100
PDF: Ladda ner

 

Profilnamn: Dubbelfals Gammal Typ, ändspont
Aktuell dimension: 19x148
Nominell dimension: 21x150
PDF: 
Ladda ner

 

Profilnamn: Rektangulär klädning
Aktuell dimension: 19x148
Nominell dimension: 21x150 
PDF: Ladda ner

 

 

Profilnamn: Fyra runda hörn
Aktuell dimension: 28x120
Nominell dimension: 32x125
PDF: 
Ladda ner

 

Profilnamn: Grossglockner 
Aktuell dimension: 28x145
Nominell dimension: 32x150
PDF: Ladda ner

 

Profilnamn: Fyra runda hörn
Aktuell dimension: 28x45
Nominell dimension: 32x50
PDF: Ladda ner

 

Profilnamn: Elegie Etna, ändspot
Aktuell dimension: 21x145
Nominell dimension: 25x150
PDF: Ladda ner