DETTA ÄR BERGS TIMBER

Bergs Timber jobbar med tre verksamhetsområden: skogliga tjänster för våra skogsägare som ett medel för att anskaffa råvara till våra industrier, trävaror och träskydd.

Gemensamt för dessa verksamhetsområden är att de ska utveckla värdekedjan gentemot våra kunder och partners. Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt produktsortiment, ska vi alltid uppfattas som det intressantaste alternativet. Vi investerar och trimmar dagligen våra anläggningar, för att möta upp dina krav som kund.

NYHETER

2018-04-11

Kom och träffa oss på Nordbygg!

Läs mer

2018-02-14

Vi söker en slutavverkningsgrupp

Läs mer

2018-01-30

Peter Nilssons presentation från Bergs Timbers årsstämma.

Läs mer

PRESSMEDDELANDEN

2018-04-17

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 maj 2018 klockan 14.00

Läs mer

2018-04-17

Bergs Timber har ingått avtal om förvärv av Norviks trävaruverksamhet i Baltikum och Storbritannien och presenterar reviderade finansiella mål

Läs mer

2018-04-05

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 28 februari 2018 för Bergs Timber AB (publ)

Läs mer