DETTA ÄR BERGS TIMBER

Bergs Timber jobbar med tre verksamhetsområden: skogliga tjänster för våra skogsägare som ett medel för att anskaffa råvara till våra industrier, trävaror och träskydd.

Gemensamt för dessa verksamhetsområden är att de ska utveckla värdekedjan gentemot våra kunder och partners. Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt produktsortiment, ska vi alltid uppfattas som det intressantaste alternativet. Vi investerar och trimmar dagligen våra anläggningar, för att möta upp dina krav som kund.

NYHETER

2018-02-14

Vi söker en slutavverkningsgrupp

Läs mer

2018-01-30

Peter Nilssons presentation från Bergs Timbers årsstämma.

Läs mer

2017-12-22

Läs Bergs Timbers årsredovisning som blädderbar PDF

Läs mer

PRESSMEDDELANDEN

2018-01-25

Pressmeddelande från Bergs Timber AB (publ) årsstämma i Hultsfred.

Läs mer

2018-01-25

Delårsrapport för perioden 1 september 2017 – 30 november 2017 för Bergs Timber AB (publ)

Läs mer

2018-01-22

Bergs Timber har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av Norvik Timber Industries verksamhet i Baltikum och Storbritannien

Läs mer